Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama

1 i 2 oktobra održan je u Beogradu  regionalni forum – socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama kome je prisustvovalo više stručnjaka iz zemalja jugoistočne evrope: Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Albanije, istaknuti italijanski psihijatri, psiholozi, i drugi stručnjaci.

Projekat finansira EU.

Inkluzija podrazumeva uključivanje deteta u društveni život zajednice na svim nivoima  i kvalitetno mesto u društvu te porodice kao celine i na kraju osamostaljivanje i dostojanstven život odrasle osobe sa invaliditetom kao krajnji ishod inkluzije.

Osnovni princip  rada sa decom i odraslima sa invaliditetom i mentalnim smetnjama su poštovanje i nedeljivost ljudskih prava .

U okviru foruma predstavili su se sa svojim proizvodima i udruženja iz raznih gradova regiona od kojih bi izdvojila društvo za pomoć mnro plava ptica koja ima licencirane dve usluge dnevni boravak za decu i odrasle sa telesnim invaliditetom, intelektualnim teškoćama  i uslugu stanovanja uz podršku za osobe sa intelektualnim teškoćama.udruženje od 2010. god.sprovodi ranu intervenciju – defektološki tretman i rehabilitaciju dece do 7 god.starosti.

I ostala udruženja svako na svoj način pruža najbolje  svojim članovima za što uspešnije uključivanje u društvo, udruženje „Vedri osmijeh“ iz mostara gaje sve vrste sezonskog povrća, lekovitog bilja, izrađuju ukrasne predmete od gipsa, drveta i kartona.

Kroz edukacije koje se sprovode ovim projektom uključeni su poljoprivredni stručnjaci i profesionalci sa ciljem osposobljavanja osoba sa invaliditetom za gajenje povrća, cveća, začinskog i lekovitog bilja čime se nastoji dati članovima udruženja prilika za lakše zapošljavanje

Njihov moto je „Iza svake lijepe stvari stoji neka vrsta patnje oplemenjene ljubavlju “

Ivica Damjanović projekt menadžer „Karitasa“ dao je ključnu reč kojom se možemo rukovoditi u poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom i mentalnim smetnjama, a koja podrazumeva harmonizaciju zakona sa evropskim preporukama i poboljšanje međuinstitucionalne saradnje.