Jавнa набавкa услуга сервисирањa и одржавањa медицинске опреме ЈН 5/2018МВ

Обавештење о закљученом уговору партија 12

Обавештење о закљученом уговору партија 11

Обавештење о закљученом уговору партија 10

Обавештење о закљученом уговору партија 9

Обавештење о закљученом уговору партија 8

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 2

Обавештење о закљученом уговору партија 3

Обавештење о закљученом уговору партија 4

Обавештење о закљученом уговору партија 5

Обавештење о закљученом уговору партија 6

Обавештење о закљученом уговору партија 7

Обавештење о закљученом уговору партија 15

Одлука о обустави уговора партија 13 и 14

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда сервисирање медицинске опреме ЈН 5-2018

Конкурсна документација за сервисирање медицинске опреме ЈН 5-2018