Јавна набавка потрошног медицинског материјала ЈН 1/2018ОП

Разјашњење конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору партија 3

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 2

Измена одлуке о додели уговора – партија 3

Одлука о додели уговора – партија 3

Одлука о додели уговора – партија 2

Одлука о додели уговора – партија 1

Разјашњење конкурсне документације потрошни медицински материјал 4

Разјашњење конкурсне документације потрошни медицински материјал 3

Измене и допуне конкрусне документације потрошни медицински материјал 2

Разјашњење конкурсне документације потрошни медицински материјал 2

Обавештење о продужењу рока документације потрошни медицински материјал

Измене и допуне конкурсне документације потрошни медицински материјал

Разјашњење конкрусне документације потрошни медицински материјал 1