Služba za zdravstvenu zaštitu žena

Adresa: Jupiterova bb, 22000 Sremska Mitrovica

Telefoni:  022/215-08-21; 064/8-770-585

Radno vreme: ponedeljak-petak 7:00-20:00

Dežurstvo: svaka subota 7:00-14:00

Timovi – izabrani lekar – medicinska sestra-tehničar:

dr Evica Lazić Ivić- Mirjana Čavić Vrcelj 064/8-770-596

dr Vesna Đorić- Senka Dević 064/8-770-621

dr Vesna Malobabić- Jelena Odić 064/8-770-589

dr Ivona Milovanović- Marijana Popović 064/8-770-126

Glavna sestra za zdravstvenu zaštitu žena:

Nevenka Miladinov 064/8-770-603