Служба за здравствену заштиту жена

Адреса: Јупитерова бб, 22000 Сремска Митровица

Телефони:  022/215-08-21; 064/8-770-585

Радно време: понедељак-петак 7:00-20:00

Дежурство: свака субота 7:00-14:00

Тимови – изабрани лекар – медицинска сестра-техничар:

др Евица Лазић Ивић- Мирјана Чавић Врцељ 064/8-770-596

др Бранка Ристивојевић- Бојана Ђуровић 064/8-770-175

др Весна Ђорић- Сенка Девић 064/8-770-621

др Весна Малобабић- Јелена Одић 064/8-770-589

др Ивона Миловановић- Невенка Миладиновић 064/84-77-687

др Дино Томић- Лигија Машић 064/8-770-582

Главна сестра за здравствену заштиту жена:

Маријана Поповић 064/8-770-126