Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine

Školski dispanzer

Adresa: Jupiterova bb, 22000 Sremska Mitrovica

Telefoni: 022/215-08-05; 064/8-770-146

Radno vreme: ponedeljak-petak 7:00-20:00

Dežurstvo: svaki drugi vikend 7:00-20:00

Timovi – izabrani lekar – medicinska sestra-tehničar:

dr Ljiljana Ignjatović- Sanja Dragišić 064/8477-708

dr Sandra Živković Ružesković- Jelica Krčedinac 064/8477-705

dr Gordana Vučković- Bojana Obradović 064/8477-703

dr Jovana Gavrić- Vesna Žambok 064/8770-604

dr Jovan Nikolić- Sanja Matić 064/8477-706

dr Svetlana Krstić Cvijanović- Ljiljana Moskov 064/8477-704

dr Marina Kovačević- Jelena Jakšić 064/8477-702

dr Jelena Babić (na specijalizaciji)- Jovanka Škarin 064/8477-701

 

Glavna sestra školskog dispanzera:

Marijana Ranisavljević 064/8-770-181

Savetovalište za mlade

Adresa: Jupiterova bb, 22000 Sremska Mitrovica

Telefoni: 022/610-222 lokal: 105

Radno vreme: ponedeljak-petak 7:00-20:00