Служба за здравствену заштиту радника

Адреса: Променада 1, 22000 Сремска Митровица

Телефони:022/215-65-78; 022/615-180

Радно време: понедељак-петак 7:00-14:00

др Драгана Соларевић

др Татјана Вујчић