Служба за здравствену заштиту предшколске деце

Адреса: Јупитерова бб, 22000 Сремска Митровица

Телефони: 022/215-08-03

Радно време: понедељак-петак 7:00-20:00

Дежурство: сваки други викенд 7:00-20:00

Тимови – изабрани лекар – медицинска сестра-техничар:

др Милена Митровић Ковиљац- Снежана Дејановић 064/84-77-683

др Зоран Беломарковић- Драгана Савић 064/84-77-681

др Јасна Радовановић-  Биљана Станковић  064/84-77-680

др Дејана Новаковић- Слободанка Масларић 064/84-77-685

др Данијела Хегедиш Будошан- Мирјана Лазић 064/84-77-684

др Милана Косановић- Верица Стојиновић 064/84-77-682

Главна сестра:

Јелена Поповић

Адреса: 1.Новембра 239, 22221 Лаћарак

Телефони: 022/671-142; 064/8-770-121

Радно време: понедељак-уторак-четвртак-петак 7:00-14:00; среда 13:00-20:00

Тим– изабрани лекар – медицинска сестра-техничар:

др Сања Сарић Савић- Биљана Мишчевић

Адреса: Јупитерова бб, 22000 Сремска Митровица

Телефони: 022/215-08-04; 064/8-770-618

Радно време: понедељак-петак 7:00-14:00

Тим– лекар специјалиста – медицинска сестра-техничар:

др Дуња Циврић- Драгана Рокић Томић

 

Адреса: Јупитерова бб, 22000 Сремска Митровица

Телефони: 022/215-08-06; 064/84-77-688

Радно време: понедељак-петак 7:00-14:00

Тим– стручни сарадник– медицинска сестра-техничар:

Синиша Докић- Бранкица Исић

Дамир Голубовић- Весна Бировљев