Služba polivalentne patronaže

Adresa: Promenada 1, 22000 Sremska Mitrovica

Telefon: 022/617-141; 064/8-770-571

Radno vreme: ponedeljak-petak 7:00-20:00

Medicinske sestre:

Sanja Ristić Gunjević

Sanja Lakić

Mirjana Božić

Jadranka Bogić

Ljubica Jurišić

Sanja Marković

Svetlana Pavić

Daliborka Radovanović

Vukica Tomašević

Dragica Vujić