Служба поливалентне патронаже

Патронажне сестре кроз патронажне посете обухватају: породицу и популационе групе које имају посебан третман у нивоу примарне здравствене заштите (труднице, труднице са фактором ризика, породиље и новорођенчад, одојчад, ризичну одојчад…).

Адреса: Променада 1, 22000 Сремска Митровица

Телефон: 022/617-141; 064/8-770-571

Радно време: понедељак-петак 7:00-20:00

Медицинске сестре:

Сања Ристић Гуњевић

Сања Лакић

Мирјана Божић

Јадранка Богић

Љубица Јуришић

Сања Марковић

Светлана Павић

Далиборка Радовановић

Вукица Томашевић

Драгица Вујић