Служба за правне и економске-финансијске послове

Адреса: Стари шор 65, 22000 Сремска Митровица

Телефони: 022/610-222;

Радно време: понедељак-петак 7:00-15:00

Начелник службе

Ксенија Матаруга 064/8-770-591