Kao i mnogo puta do sada, u gradskim ali i seoskim Mesnim zajednicama i kancelarijama Polivalentna patronaža Doma zdravlja Sremska …