Jedinica za medicinsko snabdevanje

Adresa: Jupiterova bb, 22000 Sremska Mitrovica

Telefoni: 022/611-133; 064/8-770-593

Radno vreme: ponedeljak-petak 7:00-15:00

Diplomirani farmaceut: Kaća Rakić

Farmaceutski tehničar: Slađana Orlović