Јединица за медицинско снабдевање

Адреса: Јупитерова бб, 22000 Сремска Митровица

Телефони: 022/611-133; 064/8-770-593

Радно време: понедељак-петак 7:00-15:00

Дипломирани фармацеут: Каћа Ракић

Фармацеутски техничар: Слађана Орловић