Диспанзер за предшколску децу  набавио је ултразвучни апарат који ће омогућити бољу дијагностику и праћење здравственог стања најмлађих пацијената. Апарат …