Vodič za HIV infekciju

Usavršavanje zdravstvenih radnika i razmena iskustava i prakse koju imaju u svom radu je neophodna.
21.05.2024.god. u prostorijama preventivnog centra Doma Zdravlja Sremska Mitrovica održano je predavanje za lekare i medicinske tehničare „Vodič za HIV INFEKCIJU“.
Predavanje je održala Dr Danijela Marić,specijalista infektolog,lekar u Klinici za infektivne bolesti – Kliničkog centra Vojvodine i vanredni profesor na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.