Базар здравља у Гргуревцима

Базар здравља одржан је у Гргуревцима 17.05.2024.године.

Брига о здрављу подразумева активно учешће свих нас.

Ми треба да учинимо највише што можемо да здравствена заштита буде свеобухватна и приступачна сваком појединцу али одговорност за сопствено здравље пре свега има свако од нас!