Svetska nedelja dojenja

„Omogućimo dojenje-napravimo razliku za zaposlene roditelje!“

Svetska nedelja dojenja se svake godine obeležava u više od 170 zemalja, s ciljem da se podigne svest o značaju dojenja i razbiju sve predrasude o dojenju.
Dojenje je najzdraviji, najekonomičniji i najjednostavniji način ishrane za novorođenčad. Sastav majčinog mleka uvek je odgovarajući i na taj način se pojačava neraskidiva veza između majke i novorođenčeta. Ogroman značaj dojenje ima i za majku i njeno zdravstveno stanje.
Polivalentna patronaža, Doma zdravlja Sremska Mitrovica je i ove kao i svake godine kroz svoj svakodnevni rad sa porodiljama, ali i kroz Školu roditeljstva i patronažne posete trudnicama dala podršku dojenju.
Informisali smo žene o prednostima dojenja, perspektivama zaposlenih roditelja u odnosu na dojenje i trudili se da angažujemo sve nivoe društva da učine isto, jer podrška dojenju mora biti svakodnevna i na svim nivoima. Deca su temelj našeg društva ono najvrednije što ovaj svet ima zato svi moramo misliti na njihovo zdravlje!