Aktuelni trenutak u lečenju dijabetesa

Od 30.11.2022. do 3.12.2022. u Beogradu u hotelu „Crowne Plaza“ uz učešće preko 650 lekara i medicinskih tehničara održan je 8. kongres endokrinologa Srbije sa međunarodnim učešćem. Obrađivane su aktuelne teme iz oblasti endokrinologije: gojaznost, reproduktivna endokrinologija, dislipidemije, dijabetes, osteoporoza, neuroendokrinologija. Na kongresu su aktivno učestovali  lekari Doma zdravlja, dr Adil Elhag specijalista opšte medicine, direktor Doma zdravlja Sremska Mitrovica, dr Maja Vladisavljević specijalista medicine rada koja je prezentovala dva svoja rada sa temom „Moćni lekovi u lečenju i kontroli DM tip II“ kao usmenu prezentaciju i „ Aktivnim pristupom do konačne dijagnoze i adekvatne terapije u dijabetesu“ kao poster prezentaciju  i dr Nataša Pevac  subspecijalista endokrinolog Opšte bolnice Sremska Mitrovica sa svojim radom „Teška klinička forma PCOS pogoršana gojaznošću“. S obzirom da smo deo tima savetovališta za dijabetes u okviru preventivnog centra Doma zdravlja Sremska Mitrovica koje deluje od 2008. godine u kontinuitetu, uz veliku pomoć i dobru saradnju kolega endokrinologa Opšte bolnice Sremska Mitrovica pok. dr Jelice Malenković, dr Nataše Pevac i dr Dragana Dražina stekli smo neprocenjiva iskustva i sigurnost u tretmanu dijabetesa. S ponosom ističemo da je to prepoznato od strane eksperata, te je jedan od radova Dr Maje Vladisavljević proglašen za najbolji prikaz na jednoj od sesija i  adekvatno nagrađen. To predstavlja ogroman motiv za dalji rad koji podrazumeva: otkrivanje visoko rizičnih pacijenata, pravilan tretman u lečenju i kontroli bolesti po vodičima i najnovijim ADA  preporukama uz sprečavanje mikro i makrovaskularnih komplikacija dijabetesa. U nadi da ćemo bar delimično uspeti u suzbijanju pandemije dijabetesa od koga u svetu boluje preko 550 milona ljudi, a u Srbiji preko 770 hiljada prihvatamo nove izazove uz individualni pristup svakom pacijentu što je ključ uspeha u  lečenju  ove bolesti.