Svim srcem za zdravo srce

Služba Doma zdravlja Sremska Mitrovica, Polivalentna patronaža, u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, obeležila je Svetski dan srca zdravstveno vaspitnim aktivnostima, koje su održane u Mesnoj zajednici “Sutjeska“. Održano je predavanje na temu “Prevencija kardiovaskularnih bolesti“. Svim građanima izmeren je krvni pritisak i određen nivo šećera u krvi, podeljen je zdravstveno vaspitni materijal.

Ova zdravstveno vaspitna  aktivnost ima za cilj da istakne važnost redovnih preventivnih pregleda, značaj zdravih stilova života, prevenciju i kontrolu faktora rizika za nastanak bolesti srca i krvnih sudova u svim populacionim grupama.

Zajedničkim naporima možemo pomoći ljudima da vode bolji, zdraviji život sa zdravim srcem.