Akcije promocije zdravlja

Služba Doma zdravlja Polivalentna patronaža u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvenu i socijalnu zaštitu organizovala je više akcija promocije zdravlja. Naši sugrađani mogli su da obave besplatne preventivne preglede, kontrolu vrednosti krvnog pritiska i šećera u krvi. Aktivnosti su organizovane od 2. do 5.09.2019.godine u trajanju od 8 do 10 časova u MZ “MatijaHuđi, MZ „29.   novembar,“ MZ “Centar“ i MZ “Nikola Tesla.“

U ovim akcijama, koje se organizuju u zajednici, naši sugrađani su mogli da dobiju korisne zdravstene savete od medicinskih radnika o zdravim stilovima života, prevenciji najčešćih akutnih i hroničnih bolesti. Istaknuta je važnost redovnih preventivnih pregleda kod izabranog lekara.