Svetski dan zdravlja

Polivalentna patronažna služba u saradnji sa Zavodom za Javno zdravlje, Crvenim krstom  i službom Opšte medicine,  obeležila je Svestski dan zdravlja  nizom preventivnih aktivnosti,koje su održane u mesnim zajednicama u Bosutu, Šašincima i Mačvanskoj Mitrovici.

Individualnim savetovanjem građanima je ukazano na značaj i unapređenje sopstvenog zdravlja. Pružene su zdravstvene usluge merenje krvnog pritiska i određivanje nivoa šećera u krvi.Ukupan broj građana, koji je posetio ove akcije je 154.

Svetski dan zdravlja  je i ove godine  prilika da podsetimo stanovništvo na značaj redovnih preventivnih pregleda i kontrola kod izabranog lekara.