Svetski dan oralnog zdravlja

Povodom obeležavanje Svetskog dana oralnog zdravlja 20.3 2019. godine Dom zdravlja Sremska Mitrovica podseća na važnost oralnog zdravlja kao dela opšteg zdravlja. Ovogodišnja akcija  obeležena je u stomatološkim ordinacija a u objektima osnovnih škola“Jovan Popović“,“Sveti Sava“ i „Jovan Jovanović Zmaj“ u  Šašincima kroz edukativne kreativne radionice (Kako bakterije deluju na zube) sa učenicima prvog, trećeg  i četvtog razreda dr. Marina Relić održala je predavanje „Uticaj oralnog zdravlja na opše zdravlje“ U ambulantama Dispanzera na Savi obezbeđeni su besplatni stomatološki pregledi za građanstvo. Promocijom oralnog zdravlja kroz zdravstveno vaspitni rad podiže o svest pojedinca o preuzimanju mera za očuvanje oralnog zdravlja.