Svetski dan borbe protiv raka

Služba Doma zdravlja Polivalentna patronaža obeležila je Svetski dan borbe protiv raka predavanjima koja su se održala 7.2.2018. u mesnoj zajednici Slobodan Bajić Paja u Sremskoj Mitrovici, 8.2.2018. u mesnoj zajednici u Manđelosu, na temu „Prevencija malignih boleti“.
Ovaj dan se obeležava sa ciljem da se podigne svest o riziku nastanka bolesti i podstakne kroz mere prevencije pravovremeno otkrivanje i lečenje.

Svako može da smanji sopstveni rizik od raka ako se pridržava sledećih saveta:

prestanite da pušite
hranite se pravilno, raznovrsno
budite fizički aktivni
smanjite konzumiranje alkoholnih pića
izbegavajte neumereno izlaganje suncu
izbegavajte izlaganje stresu
redovno kontrolišite zdravlje kod vašeg doktora

Prevencija malignih bolesti ima ogroman javnozdravstveni potencijal i predstavlja najefikasniji pristup kontroli malignih bolesti.
Kampanja pod sloganom „ Mi možemo, ja mogu“, podseća da pojedinac i zajednica značajno mogu da doprinesu smanjenju ovih bolesti.
U susretu sa građanima posebno je izdvojena velika delotvornost preventivnih mera. Uz podelu odgovarajućeg štampanog promotivnog materijala upućen je poziv ženama svih dobi da redovno dolaze na ginekološke preglede.
Redovni pregledi najbolji su načini da se bolest spreči.