Javna nabavka potrošnog medicinskog materijala JN 8/2017OP

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 8-2017 partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 8-2017 partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 8-2017 partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 8-2017 partija 7

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 8-2017 partija 12

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 8-2017 partija 14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 8-2017 partija 20

Poziv za podnošenje ponuda potrošni medicinski materijal JN 8-2017

Konkursna dokumentacija potrošni medicinski materijal JN 8-2017

Obaveštenje o obustavi partije 21 JN 8-2017

Obaveštenje o obustavi partije 15 JN 8-2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 8-2017 partija 22

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 8-2017 partija 19

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 8-2017 partija 18

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 8-2017 partija 17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 8-2017 partija 16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 8-2017 partija 13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 8-2017 partija 11

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 8-2017 partija 10

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 8-2017 partija 9

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 8-2017 partija 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 8-2017 partija 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 8-2017 partija 2

Odluka o dodeli ugovora potrošni medicinski materijal JN 8-2017

Odluke o obustavi partije 21 JN 8-2017

Odluke o obustavi partije 15 JN 8-2017