Grip

Grip je bolest koja se kao blaga ili srednje teška leči od strane izabranog lekara, po mogućnosti u kućnim uslovima. Teža i teška klinička slika gripa leči se u stacionarnim uslovima, na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, u zavisnosti od težine stanja obolelog.
Blagu formu bolesti karakteriše grebanje u guši, suv nadražajni kašalj, curenje iz nosa, kijavica, lako do umereno povišena temperatura, malaksalost, što je teško razlikuje od drugih akutnih respiratornih infekcija.
Srednje tešku formu bolesti  karakterišu sledeći simptomi i znaci: temperatura preko 38oS, suv nadražajni kašalj, gušobolja, malaksalost, glavobolja, kijavica, bolovi u mišićima i zglobovima, dijareja itd.

Šta možete da uradite da se zaštitite od infekcije

  • Izbegavati blizak kontakt sa ljudima koji su bolesni
  • Kad si bolestan, budi na distanci od drugih da ih zaštitiš.
  • Odsustvo sa posla, škole  kad si bolestan.
  • Izbegavati gužve i masovna okupljanja
  • Pokriti nos i usta maarmicom pri kašljanju i kijanju. Maramicu baciti posle upotrebe.
  • Prati ruke često i u trajanju od najmanje 20 sekundi vodom i sapunom, posebno posle kašljanja i kijanja. Sredstva na bazi alkohola mogu biti efikasna.
  • izbegavati dodirivanje očiju, nosa i usta zato što se mikroorganizmi često prenose kad osoba dodiruje nešto kontaminirano  mikroorganizmima a zatim dodiruje oči, nos, usta.
  • Čistiti čvrste površine (kvake na vratima) često i uobičajenim sredstvima za čišćenjem.
  • Obezbediti pomoć prijatelja i rođaka u slučaju da se razbolite.