Kovid ambulanta

Kovid ambulanta iz VII zdravstvene stanice izmeštena je u prostorije Opšte bolnice – bolnički prijem

Radno vreme 00:00 sati do 24:00 sata