Живот без насиља

2.12 одржана је у Новом Саду Конференција у организацији Канцеларије покрајинског омбудсмана на тему : „КА ЕФИКАСНИЈОЈ ЗАШТИТИ ЖРТАВА НАСИЉА НАД ЖЕНАМА И НАСИЉА У ПОРОДИЦИ“.

Мрежа „Живот без насиља“окупља институције које се баве насиљем у породици и Покрајински заштитник грађана сваке године позива све чланице и чланове Мреже са циљем едукације, подстицања, унапређивања рада институција и локалних тимова и размене искустава.

У раду су учествовали поред професора др Зорана Павловића – покрајинског омбудсмана, представници Скупштине и Владе АП Впјводине, представник града Новог Сада и шеф одељења за демократизацију Мисије ОЕБС-А .

Радове су презентовала еминетна имена судства, социјалне заштите, невладиних организација, полиције, Ромски женски центар и Координационо тело за родну равноправност.

Испред наше установе учешће у раду Конференције узеле су  Марина Маљковић – Ранитовић психолог Школског диспанзера и Нада Лођиновић социјална радница такође Школског диспанзера.

Акценат је стављен на кампање које ће се и даље спроводити и тиме утицати на свест грађана .

Неопходно је да жртва насиља треба у сваком тренутку  добија од институције којој се обрати релевантне информације о мерама заштите и програму подршке који јој се може пружити. Од изузетног значаја је превенирање насиља, па између осталог не заборавимо да сваку нашу сумњу макар и била  погрешна пријавимо надлежној институцији.

Процену ризика као променљиву категорију,свакако не смемо сметнути с ума јер ако је један догађај данас био високо ризичан, за неколико дана то не мора бити и обратно, што подразумева дугорочно прачење жена жртава насиља па чак и када су засновали нове породице, када је прошло неколико година од прекида брака или заједнице нужно не говоре у прилог томе да је престала контрола или моћ коју бивши партнер врши или има над другим партнером.

Деца као сведоци насиља, често су  занемарена од стране институција, са њима је неопходан рад  преко стручних служби школа, П.У.ЦСР и других институција .

У четворогодишњем раду са женама жртвама насиља у нашој установи је регистровано 169 жене, с тим да се то сада одвија далеко организованије, обзиром да се свака жена приликом пријема у Службу Хитне помоћи евидентира у посебан протокол, а са једним бројем евидентираних жена се и даље активно ради.