Потрошни стоматолошки материјал ЈН 1-2019

Oбавештење о закљученом уговору партија 5

Обавештење о закљученом уговору партија 14

Обавештење о закљученом уговору партија 16

Обавештење о закљученом уговору партија 12

Обавештење о закљученом уговору партија 10

Обавештење о закљученом уговору партија 8

Обавештење о закљученом уговору партија 3

Обавештење о закљученом уговору партија 2

Обавештење о закљученом уговору партија 17 

Обавештење о закљученом уговору партија 13

Обавештење о закљученом уговору партија 11

Обавештење о закљученом уговору партија 9

Обавештење о закљученом уговору партија 7

Обавештење о закљученом уговору партија 6

Обавештење о закљученом уговору партија 4

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о обустави партија 15

Одлука о додели уговора партија 17

Одлука о додели уговора партија 16

Одлука о обустави партија 15

Одлука о додели уговора партија 14

Одлука о додели уговора партија 13

Одлука о додели уговора партија 12

Одлука о додели уговора партија 11

Одлука о додели уговора партија 10

Одлука о додели уговора партија 9

Одлука о додели уговора партија 8

Одлука о додели уговора партија 7

Одлука о додели уговора партија 6

Одлука о додели уговора партија 5

Одлука о додели уговора партија 4

Одлука о додели уговора партија 3

Одлука о додели уговора партија 2

Одлука о додели уговора партија 1

Обавештење о продужењу рока

Разјашњење конкурсне документације 3

Измене и допуне конкурсне документације 3

Разјашњење конкурсне документације 2

Измене и допуне конкурсне документације 2

Разјашњење конкурсне документације 1

Измене и допуне конкурсне документације 1

Позив за подношење понуда потрошни стоматолошки материјал  JН 1-2019OП

Конкурсна документација-потрошни стоматолошки материјал ЈН 1-2019OП