Потрошни стоматолошки материјал ЈН 1-2019

 

 

Одлука о додели уговора партија 17

Одлука о додели уговора партија 16

Одлука о обустави партија 15

Одлука о додели уговора партија 14

Одлука о додели уговора партија 13

Одлука о додели уговора партија 12

Одлука о додели уговора партија 11

Одлука о додели уговора партија 10

Одлука о додели уговора партија 9

Одлука о додели уговора партија 8

Одлука о додели уговора партија 7

Одлука о додели уговора партија 6

Одлука о додели уговора партија 5

Одлука о додели уговора партија 4

Одлука о додели уговора партија 3

Одлука о додели уговора партија 2

Одлука о додели уговора партија 1

Обавештење о продужењу рока

Разјашњење конкурсне документације 3

Измене и допуне конкурсне документације 3

Разјашњење конкурсне документације 2

Измене и допуне конкурсне документације 2

Разјашњење конкурсне документације 1

Измене и допуне конкурсне документације 1

Позив за подношење понуда потрошни стоматолошки материјал  JН 1-2019OП

Конкурсна документација-потрошни стоматолошки материјал ЈН 1-2019OП