Међународни дан породице

Међународни дан породице обележава се 15.маја, од 1993. године. Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је 15. мај за дан породице и на тај начин истакла њену важност. Обележавање Међународног дана породице има за циљ афирмацију породице као битне основе сваке заједнице и друштва и значајне улоге у развоју појединца. Породица представља најтешњу, најнежнију везу где се задовољавају дубоке и трајне потребе за припадањем, љубављу и присности. Идеална породица не постоји, постоје оне које су здраве и оне које то нису. Здраву породицу карактерише повезаност чланова и отворена и слободна комуникација, где се поштују потребе сваког појединца понаособ. Дисфункционалну породицу карактеришу проблеми социјалне, емоционалне, моралне и материјалне природе, што изискује укључивање надлежних институација. Наша установа Дом здравља Сремска Митровица преко својих служби као што је Служба развојног саветовалишта и Саветовалиште за младе при Школском диспанзеру пружа снажну подршку деци и родитељима јер породица представља корен и будућност сваког понаособ.

Кроз историју породица је доживела одређене трансформације и стоји да су се многи преварили мислећи да ће промене у друштву у претходних неколико деценија уништити породицу. Породица је опстала, јер до сада није пронађен бољи облик остваривања блиског односа и атмосфере за здраво одгајање деце од породице. Начини на који савремена породица функционише јесу другачији од традиционалних и неки од њих ће се временом показати и као функционалнији. Донедавно се знало – породицу чине мајка и отац и деца (најчешће двоје) који живе под истим кровом. Било је повремених „искакања“ у виду породице са једним дететом, па и развода. Временом „штрчања“су постала чешћа, па и уобичајена и паралелно са њима појавила се збуњеност око тога шта је данас „нормална“ породица. Самохрани родитељи одавно више нису изузетак. Ситуација у којој под једним кровом живе нови партнери и њихова деца из претходних бракова је све присутнија. Традиционални брак је јасно нудио смернице како треба да узгледа однос партнера па су се људи адекватније припремали за њега. У времену садашњем сваки пар мора за себе да одлучи која форма брачног живота им одговара спрам њихових очекивања, капацитета, жеља и потреба.

Људи често претпостављају да су нове породичне структуре лоше за децу, да што се више породица одваја од „златног стандарда“ нуклеарне породице потомство ће бити проблематичније. Ипак закључак је да за добробити деце породична структура мање важна, него односи у породици. До тада је на сваком пару да пронађе своју формулу успеха, с тим да коју год форму савремене породице пар изабере, важно је да развија кључну компоненту, а тај универзални „састојак“ без кога нема успешне породице је доживљај заједништва и међусобна брига за чланове породице.

Свим породицама које знам и оне које нисам имала прилике да упознам, свима који ће тек оформити своју породицу честитам 15. мај Међународни дан породице.

                                                                                         Нада Лођиновић

                                                                                        Социјална радница