Трговина људима

  1. 17. и 18.4.2019. одржан је у Сремској Митровици Тренинг који је организовала „АТИНА“ Удружење грађана за борбу против трговине људима и свих облика родно заснованог насиља под називом : „Локалне заједнице у борби против трговине људима -од опасности до сигурности „, а за циљ је имао карактеристике, препознавање, пријављивање и документовање случајева трговине људима и намењена је стручној јавности из области :

ЗДРАВЉА, ОБРАЗОВАЊА, СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ,ПОЛИЦИЈЕ,ТУЖИЛАШТВА.

Тренингу су присуствовали радници Полиције, Центра за социјални рад, представници локалне самоуправе, Тржишта рада, Здравства, Канцеларије за младе.

Проблем трговине људима или данашњи модерни облик ропства, један је од најнехуманијих феномена модерног друштва. Упркос политичким напорима, трговина људима као кривично дело и кршење људских права је и даље у порасту. Обим ове застрашујуће експлоатације је распрострањен и разнолик и погађа жене, мушкарце и децу широм света.

Жене су најчешће експлоатисане кроз: принудну проституцију и брак; принудни рад у пољопривреди и индустријском сектору, рад у домаћинству. Мушкарци су најчешће експлоатисани на градилиштима, у пољоприввреди, у секс индустрији., Деца и адолесценти се најчешће користе за потребе порнографије и просјачења. За потребе одстрањивања људских органа подједнако се трафикују и мушкарци и жене и деца.

Жртве су углавном мање образоване, долазе из средина где су дубоко укорењени дискриминација полова и дискриминација на Тржишту рада.Често такве породице карактерише висок степен насиља. У последње време повећава се број жртава, које потичу из овог региона. Србија због географског порекла, је земља транзита, али се такође сматра земљом дестинације и земљом порекла жртава трговине људима.

Постоји много начина како можемо помоћи , а неки од њих су да будимо пажљиви, ако приметимо било шта што по нашем мишљењу може бити у вези са тровином људима и пријавимо на дежурни број НВО „АТИНА“ +381 61 63 84 071. И ако нисмо сигурни, боље је да погрешимо него да жртва остане у ропству.

Зато би кључна рећ била ИНФОРМИСАНОСТ.

Ово је озбиљан друштвени преоблем који тражи континуирану пажњу шире јавности и свих структура друштва, а само сталним информисањем моћи ћемо да станемо на пут модерном ропству које представља срамоту савременог друштва.

                                                                                Социјална радница

                                                                                Лођиновић Нада