Радно време служби за време празника

У време празника, Општа медицина Дома здравља Сремска Митровица радиће:

 

– Трећа здравствена станица (Диспанзер на Сави)

01.01.2019. године од 07,00-20,00 часова

02.01.2019. године од 07,00-20,00 часова

07.01.2019. године од 07,00-20,00 часова

 

У време празника здравствену заштиту деце и омладине пружаће:

 

– Служба за здравствену заштиту предшколске деце – Дечији диспанзер Дома здравља Сремска Митровица

01.01.2019. године од 07,00-20,00 часова

02.01.2019. године од 07,00-20,00 часова

07.01.2019. године од 07,00-20,00 часова

 

Стоматолошка здравствена заштита у време празника пружаће се:

 

01.01.2019. године од 07,00-14,00 часова

02.01.2019. године од 07,00-14,00 часова

07.01.2019. године од 07,00-14,00 часова

     

Служба Хитне медицинске помоћи Дома здравља Сремска Митровица пружа здравствене услуге 24 часа дневно.

 

ВД ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА

Др Мирослава Шево